Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety

Firma Natural Pharmaceuticals podpisała bardzo ważny dokument dotyczący reklamowania suplementów diety.

 

Firma Natural Pharmaceuticals podpisała Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety, który porządkuje oraz precyzuje najistotniejsze zagadnienia dotyczące promocji i reklamy suplementów diety. Zbiór zasad stanowiący samoregulację branży ma za zadanie pomóc konsumentowi właściwie zrozumieć i sklasyfikować przekazy dotyczące tej kategorii produktów, dzięki czemu będzie w stanie podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje.

 

Kodeks Dobrych Praktyk został opracowany przez cztery najważniejsze podmioty działające na rynku suplementów diety, które zrzeszają 80% firm będących największymi udziałowcami w branży:

 

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek (KRSiO), Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI), Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych (POLFARMED), SUPLEMENTY POLSKA – Związek Producentów i Dystrybutorów.

 

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W REKLAMACH SUPLEMENTÓW DIETY

 

Głównym celem powstania autoregulacji jest wyeliminowanie przekazów emitowanych za pośrednictwem radia, prasy, telewizji, Internetu czy reklamy zewnętrznej naruszających zaufanie do tej kategorii produktów, a także edukowanie społeczeństwa w tym temacie. Do najważniejszych postanowień Kodeksu należy obowiązkowe i czytelne umieszczanie nazwy „suplement diety” w reklamach, podawanie źródeł prezentowanych badań, wykluczenie komunikacji sugerującej lecznicze działanie produktów, zakaz wykorzystywania wizerunku lekarzy i farmaceutów, a także kierowania przekazów do dzieci.

 

„Zdecydowaliśmy się podpisać Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety, ponieważ zależy nam na zaufaniu i szacunku naszych Klientów. Z zaangażowaniem wspieramy inicjatywy mające na celu kształtowanie dobrych obyczajów i najwyższych standardów na rynku. Reklama jest nieodłącznym elementem działania każdej firmy i dotyczy bezpośrednio konsumentów, dlatego robimy wszystko, by przekazywać rzetelne i wiarygodne informacje, dzięki którym będą w stanie dokonywać trafnych i odpowiedzialnych wyborów”. – mówi Ulf Oldenborg, Dyrektor Generalny Natural Pharmaceuticals.

 

Kwestię reklamy suplementów diety regulują aktualnie obowiązujące przepisy prawa, nie mniej jednak Kodeks Dobrych Praktyk uszczegóławia i doprecyzowuje najważniejsze kwestie, często wykraczające poza nie. Firmy, które podpisały dokument mają obowiązek przestrzegania norm i zasad w nim zawartych, na straży czego stoi Sąd Dyscyplinarny.